Phát triền phần mềm tùy biến

img

ST&T cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm tùy biến giúp nhiều khách hàng đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.Sử dụng công cụ phần mềm giúp tự động hóa được nhiều công đoạn trong sản xuất kinh doanh, giúp tiết kiệm thời gian cũng như nguồn nhân lực.
ST&T phát triển các phần mềm tùy biến trong quản trị doanh nghiệp, quản lý quỹ, quản trị dịch vụ khách hàng, quản lý trường học, bán hàng, giao hàng, in ấn quản lý mã vạch - mã QR đặc thù…
Các phần mềm tùy biến có thể đáp ứng các đặc thù của từng doanh nghiệp cũng như những tiêu chuẩn chuyên môn phức tạp.
Các phần mềm chúng tôi phát triển mang tính mở rộng cao, có thể bổ sung tính năng khi cần thiết cũng như có thể nâng cấp sử dụng những công nghệ phần mềm mới nhất.
Các phần mềm tùy biến chúng tôi phát triển có tính ổn định cao có thể sử dụng trong nhiều năm.
Các loại hình phần mềm tùy biến: Phần mềm PC, ứng dụng web, ứng dụng điện thoại thông minh.
Các công nghệ sử dụng để phát triển phần mềm: .Net, Java, Python, Rust, C#, C++